Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Na tej stronie udostępniamy informacje publiczne zgodnie z zapisami: Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 67 poz. 619)), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

Przetargi :

 

 

Zapytania ofertowe :

 

Zawiadomienia: