Infrastruktura i specjalistyczny sprzęt

Budynki ZSTiOzOI są przystosowane do możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnością. Młodzież korzysta z podjazdów, wind, platform, ale także toalet, oznaczeń na drzwiach i specjalistycznego sprzętu wspierającego uczniów w codziennym funkcjonowaniu na terenie placówki.