Twoje Dane – Twoja Sprawa

KORZYŚI Z UDZIAŁUW OGQLNOPOLSKIM PROGRAMIE EDUKACVJNVM

,,TWOJE DANE -TWOJA SPRAWA”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest organizatorem og61nopolskiego programu edukacyjnego

,,Twoje dane Twoja sprawa”. Cel działań podejmowanych w ramach programu stanowi uwrażliwianie nauczycieli oraz uczniów na potrzeb ochrony danych osobowych i prywatnosci. Program realizowany jest przez szkoty poprzez szkolenia rad pedagogicznych, zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i wydarzenia tematyczne.

Jakie  korzyści dla uczniów?

  • wykazują się pomysłami, umiejętnościami, a takie talentami plastycznymi, aktorskimi oraz sportowymi,
  • zdobywają odpowiednią wiedz i umiejętności praktyczne dot. skutecznej ochrony samego siebie,
  • aktywnie spędzają czas- uczestniczą w konkursach, zabawach, warsztatach, spotkaniach z ekspertami oraz zajęciach terenowych i wielu innych inicjatywach.

Jakie  korzyści dla nauczycieli?

  • biorą udział w specjalistycznych szkoleniach, podczas których uzyskują wsparcie ekspertów i materiały edukacyjne,
  • zdobywają wiedzę na temat realizacji obowiązków wynikających z RODO w sektorze oświaty,
  • doskonalą umiejętności i warsztat edukatora w zakresie prowadzenia interesujących, wartych uwagi zajęć z uczniami.

Jaki  są korzyści dla szkół?

  • umożliwia kadrze pedagogicznej podnoszenie swoich kwalifikacji;
  • promuje szkołę w środowisku lokalnym,
  • przyczynia si do podnoszenia świadomości uczni6w, na rzecz zwiększenia ich bezpieczeństwa cyfrowego.