DOKUMENTY

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej:

https://bialystok.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action

 

Zasady i kryteria rekrutacji do klas I szkół ponadpodstawowych dla osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

Zasady i kryteria

 

Wnioski dla kandydatów/rodziców, którzy nie skorzystają z elektronicznego systemu naboru:

Wniosek do klasy I szkoły ponadpodstawowej 2021

Oświadczenie – wielodzietność

Oświadczenie- samotne wychowywanie kandydata

 

Zasady i kryteria rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych:

Zasady_i_kryteria_rekrutacji_do_szkol_ponapodstawowych_na_rok_szkolny_2021-2022

 

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy:

wykaz-pjsmp-w-ii-iii-iv-kwartale-2021-r.

 

 

 

Wniosek o przyjęcie na KKZ (PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE ODZIEŻY MOD 03)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KKZ NOWY

Oświadczenie woli przyjęcia na KKZ (PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE ODZIEŻY MOD 03)

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA NA KKZ MOD.03 21-22