DOKUMENTY

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej:

Zasady i kryteria rekrutacji do klas I szkół ponadpodstawowych dla osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

Zasady i kryteria rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych:

Zasady rekrutacji cudzoziemców do szkół ponadpodstawowych:

Terminy rekrutacji:

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy:

Informator 2024/2025:

Wniosek o przyjęcie na KKZ (PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE ODZIEŻY MOD 03)

Oświadczenie woli przyjęcia na KKZ (PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE ODZIEŻY MOD 03)

Szkoła policealna