Specjaliści

Nasz kadra pedagogiczna systematycznie się kształci i wzbogaca swoją wiedzę oraz umiejętności tak, aby jak najefektywniej nauczać i wspierać uczniów. Szkoła zatrudnia wielu specjalistów, którzy  wspomagają  młodzież z różnymi niepełnosprawnościami (dysfunkcjami słuchu, wzroku, niepełnosprawnością ruchową, osoby ze spektrum autyzmu).

 

Nauczycieli prowadzących zajęcia wspierają:

  • psycholodzy;
  • pedagog szkolny;
  • pedagog specjalny;
  • terapeuta pedagogiczny;
  • suropedagodzy;
  • tyflopedagodzy;
  • oligofrenopedagodzy.

Nasi pracownicy, oprócz ogromnej wiedzy, mają także wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Łączą je z niezwykłą empatią, gotowością do podejmowania wyzwań i kreatywnością.