KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO I SEMESTR

Rozpoczęcie roku szkolnego
Zimowa przerwa świąteczna
Ferie zimowe
Wiosenna przerwa świąteczna
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
Zakończenie zajęć w klasach pozostałych
Egzamin maturalny
Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
Pisemny egzamin maturalny z matematyki
Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

1 września 2020 r.
23 – 31 grudnia 2020 r.
4 stycznia – 17 stycznia 2021 r.
1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
30 kwietnia 2021 r.
25 czerwca 2021 r.
4 – 20 maja 2021 r.
4 maja 2021 r.
5 maja 2021 r.
6 maja 2021 r.
od 21 czerwca do 8 lipca 2021 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

21 grudnia 2020 r.
22 grudnia 2020 r.
4 maja 2021 r.
5 maja 2021 r.
6 maja 2021 r.
4 czerwca 2021 r.
21 czerwca 2021 r.
22 czerwca 2021 r.
23 czerwca 2021 r.
24 czerwca 2021 r.

poniedziałek
wtorek
wtorek
środa
czwartek
piątek
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
Pisemny egzamin maturalny z matematyki
Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
Dzień po wolnym czwartku – Boże Ciało
Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

ZEBRANIA RODZICÓW I KONSULTACJE NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW

16 września 2020 r.

środa

zebranie rodziców uczniów klas pierwszych, godz. 17.00 ; zebranie rodziców uczniów klas czwartych, godz. 17.30

17 września 2020 r.

czwartek

zebranie rodziców klas drugich, godz.17.00 ; zebranie rodziców klas trzecich, godz.17.30

23 września 2020 r.

środa

zebranie Rady Rodziców godz. 17.00

12 listopada 2020 r.

czwartek

konsultacje nauczycieli w godz. 17.30 – 18.30

15 grudnia 2020 r.

wtorek

zebranie rodziców  – poinformowanie o przewidywanych ocenach za I półrocze

2 lutego 2021 r.

środa

zebranie rodziców uczniów klas drugich i trzecich

3 lutego 2021 r.

czwartek

zebranie rodziców uczniów klas pierwszych i czwartych

HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAKOŃCZENIEM  I PÓŁROCZA

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
Wystawienie ocen śródrocznych
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

do 11 grudnia 2020 r.
do 22 stycznia 2021 r.
28 stycznia 2021 r.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO II SEMESTR

Wiosenna przerwa świąteczna
Zakończenie zajęć w klasach kończących szkołę
Zakończenie zajęć w klasach pozostałych
Egzamin maturalny
Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
Pisemny egzamin maturalny z matematyki
Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
30 kwietnia 2021 r.
25 czerwca 2021 r.
4 – 20 maja 2021 r.
4 maja 2021 r. (wtorek)
5 maja 2021 r. (środa)
6 maja 2021 r. (czwartek)
21 czerwca do 8 lipca 2021 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

4 maja 2021 r.
5 maja 2021 r.
6 maja 2021 r.
4 czerwca 2021 r.
21 czerwca 2021 r.
22 czerwca 2021 r.
23 czerwca 2021 r.

24 czerwca 2021 r.

wtorek
środa
czwartek
piątek
poniedziałek
wtorek
środa

czwartek

pisemny egzamin maturalny z j. polskiego
pisemny egzamin maturalny z matematyki
pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego
dodatkowy dzień wolny (po Bożym Ciele)
praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
pisemny egzamin potwierdzający kw. w zaw.
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych (drukowanie świadectw klasy I i III)
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych (drukowanie świadectw klasy II)

ZEBRANIA RODZICÓW I KONSULTACJE NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW

23 marca 2021 r.

 

18 maja 2021 r.

 

19 maja 2021 r.

środa

 

wtorek

 

środa

Zebranie rodziców uczniów klas kończących szkołę o godz. 17.15,
przekazanie informacji o przewidywanych ocenach rocznych.

Konsultacje nauczycieli w godz. 17.45 – 18.45
Zebranie rodziców klas I i III o godz. 17.15, przekazanie informacji o przewidywanych ocenach rocznych.
Konsultacje nauczycieli w godz. 17.45 -18.45

Zebranie rodziców klas II o godz. 17.15, przekazanie informacji o przewidywanych ocenach rocznych.
Konsultacje nauczycieli w godz. 17.45 -18.45

HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAKOŃCZENIEM  II PÓŁROCZA

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach kończących szkołę

do 19 marca 2021 r.

Wystawienie ocen rocznych w klasach kończących szkołę

do 23 kwietnia 2021 r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas kończących szkołę

26 kwietnia 2021 r.

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach pozostałych

do 14 maja 2021 r.

Wystawienie ocen rocznych w klasach pozostałych
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2020/2021
Sprawozdania nauczycieli, przewodniczących zespołów itp.
Arkusze monitorowania podstawy programowej
Rozliczanie dzienników i innej dokumentacji

do 18 czerwca 2021 r.
22 czerwca 2021 r.
30 sierpnia 2021 r.
do 24 czerwca 2021 r.
do 24 czerwca 2021 r.
od 23 czerwca 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.