KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia  – 31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe 22 stycznia – 4 lutego 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 26 kwietnia 2024 r.
Zakończenie zajęć w klasach pozostałych 21 czerwca 2024 r.
Egzamin maturalny 7 maja –25 maja 2024 r.
Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego 7 maja 2024 r.
Pisemny egzamin maturalny z matematyki 8 maja 2024 r.
Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego 9 maja 2024 r.
Egzamin zawodowy w sesji ZIMA 2024 9 stycznia– 20 stycznia 2024 r.
Egzamin zawodowy w sesji LATO 2024

 

3 czerwca – 19 czerwca 2024 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

Lp. Data Dzień tygodnia Uwagi
    1. 8 stycznia 2024 poniedziałek Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego
    2. 12 stycznia 2024 piątek Egzaminy zawodowe PISEMNY
    3. 2 maja 2024 czwartek Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
    4. 6 maja 2024 poniedziałek Drugi dzień Świąt Wielkanocnych według kalendarza juliańskiego
    5. 7 maja 2024 wtorek Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
    6. 8 maja 2024 środa Pisemny egzamin maturalny z matematyki
    7. 9 maja 2024 czwartek Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
    8. 31 maja 2024 piątek Piątek po Bożym Ciele
    9. 3 czerwca 2024 poniedziałek Egzaminy zawodowe PRAKTYCZNY DOKUMENT
  10. 4 czerwca 2024 wtorek Egzaminy zawodowe PISEMNY

 

 

11 września 2023 r. (poniedziałek) zebranie rodziców uczniów klas I – sala gimnastyczna, potem spotkania z wychowawcami

zebranie rodziców uczniów klas II

13 września 2023 r.
(środa)
zebranie rodziców uczniów klas III, IV, V
18 września 2023 r.
(poniedziałek)
zebranie Rady Rodziców, sala gimnastyczna
21 września 2023 r.
(czwartek)
zespoły ds. koordynowania i udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas I
22 listopada 2023 r. (środa) zebranie rodziców uczniów klas piątych – poinformowanie o przewidywanych ocenach śródrocznych
12 grudnia 2023 r. (wtorek) zebranie rodziców uczniów klas pierwszych i trzecich poinformowanie o przewidywanych ocenach za I półrocze
13 grudnia 2023 r. (środa) zebranie rodziców uczniów klas drugich i czwartych poinformowanie o przewidywanych ocenach za I półrocze
20 grudnia 2023 r. (środa) zebranie rodziców uczniów klas piątych, poinformowanie o ocenach za I półrocze
17 stycznia 2024 r.
(środa)
zebranie rodziców uczniów klas pierwszych, zebranie rodziców uczniów klas czwartych, poinformowanie o ocenach za I półrocze
18 stycznia 2024 r.
(czwartek)
zebranie rodziców uczniów klas drugich,  zebranie rodziców uczniów klas trzecich i piątych, poinformowanie o ocenach za I półrocze
19 marca 2024 r.
(wtorek)
zebranie rodziców uczniów klas maturalnych, poinformowanie o przewidywanych ocenach końcowych
22 maja 2024 r.
(środa)
zebranie rodziców uczniów klas pierwszych, zebranie rodziców klas czwartych, poinformowanie o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego
23 maja 2024 r.
(czwartek)
zebranie rodziców uczniów klas drugich, zebranie rodziców uczniów klas trzecich, poinformowanie o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego

  

Harmonogram prac związanych z zakończeniem I półrocza:

 

Wystawienie przewidywanych ocen w klasach piątych do 17 listopada 2023r. (piątek)
Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w pozostałych klasach do 8 grudnia 2023 r. (piątek)
Wystawienie ocen śródrocznych w klasach piątych do 15 grudnia 2023r. (piątek)
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas piątych 19 grudnia 2023r. (wtorek)
Wystawienie ocen śródrocznych do 12 stycznia 2024 r. (piątek)
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 16 stycznia 2024 r. (wtorek)
Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w I półroczu 7 lutego 2024 r. (środa)

Harmonogram prac związanych z zakończeniem II półrocza:

 

Wystawienie przewidywanych ocen końcowych w klasach maturalnych 15 marca 2024 r. (piątek)
Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych do 19 kwietnia 2024 r. (piątek)
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 23 kwietnia 2024 r. (wtorek)
Wystawienie przewidywanych ocen rocznych do 17 maja 2024 r. (piątek)
Wystawienie ocen rocznych do 14 czerwca 2024 r. (piątek)
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 18 czerwca 2024 r. (wtorek)
Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w II półroczu 20 czerwca 2024 r. (czwartek)