KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego
Zimowa przerwa świąteczna
Ferie zimowe
Wiosenna przerwa świąteczna
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
Zakończenie zajęć w klasach pozostałych
Egzamin maturalny
Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
Pisemny egzamin maturalny z matematyki
Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

1 września 2021 r.
23 – 31 grudnia 2021 r.
24 stycznia – 6 lutego 2022 r.
14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
29 kwietnia 2022 r.
24 czerwca 2022 r.
4 – 23 maja 2022 r.
4 maja 2022 r.
5 maja 2022 r.
6 maja 2022 r.
od 2 czerwca do 6 lipca 2022 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

15 października 2021 r.
12 listopada 2021 r.
7 stycznia 2022 r.

 

25 kwietnia 2022 r.

4 maja 2021 r.
5 maja 2021 r.
6 maja 2022 r.
2 czerwca 2022 r.
3 czerwca 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

piątek
piątek
piątek

 

poniedziałek

środa
czwartek
piątek
czwartek
piątek

piątek

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego

Drugi dzień Świąt Wielkanocnych według kalendarza juliańskiego
Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
Pisemny egzamin maturalny z matematyki
Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
Egzaminy zawodowe
Egzaminy zawodowe
Dzień po wolnym czwartku – Boże Ciało

ZEBRANIA RODZICÓW I KONSULTACJE NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW

14 września 2021 r.

wtorek

zebranie rodziców uczniów klas pierwszych, godz. 17.00

15 września 2021 r.

środa

zebranie rodziców uczniów klas drugich, godzina 17:00; zebranie rodziców uczniów klas czwartych i III h, godz. 18:00

16 września 2021 r.

czwartek

zebranie rodziców uczniów klas trzecich, godz.17:00

21 września 2021 r.

wtorek

zebranie Rady Rodziców,  godz. 17:00

27 – 29 września

pon. – śr.

zespoły ds. koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych

17 listopada 2021 r.

środa

konsultacje dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich, godz. 18:00 – 19:00

18 listopada 2021 r.

czwartek

konsultacje dla rodziców uczniów klas trzecich i czwartych, godz. 18:00 – 19:00

14 grudnia 2021 r.

wtorek

zebranie rodziców uczniów klas pierwszych  – godz. 17:00 – poinformowanie o przewidywanych ocenach za I półrocze, stacjonarnie lub online w zależności od sytuacji pandemicznej

15 grudnia 2021 r.

środa

zebranie rodziców uczniów klas czwartych, godz.17-  poinformowanie o przewidywanych ocenach za I półrocze;
zebranie rodziców uczniów klas drugich, godz. 18:00 – poinformowanie o przewidywanych ocenach za I półrocze;
stacjonarnie lub online w zależności od sytuacji pandemicznej

16 grudnia 2021 r.

czwartek

zebranie rodziców uczniów klas trzecich, godz. 17:00 – poinformowanie o przewidywanych ocenach za I półrocze;
stacjonarnie lub online w zależności od sytuacji pandemicznej

19 stycznia 2022 r.

środa

zebranie rodziców uczniów klas czwartych, godz.17-  poinformowanie o ocenach za I półrocze,
zebranie rodziców uczniów klas pierwszych  – godz. 18:00 – poinformowanie o ocenach za I półrocze;
stacjonarnie lub online w zależności od sytuacji pandemicznej

20 stycznia 2022 r.

czwartek

zebranie rodziców uczniów klas trzecich, godz. 17:00 – poinformowanie o ocenach za I półrocze,
zebranie rodziców uczniów klas drugich, godz. 18:00 – poinformowanie o ocenach za I półrocze.
stacjonarnie lub online w zależności od sytuacji pandemicznej

22 marca 2022 r.

wtorek

zebranie rodziców uczniów klas maturalnych, godz.17:30 – poinformowanie o przewidywanych ocenach końcowych;
konsultacje dla rodziców uczniów klas trzecich i czwartych, godz. 18:00 – 19:00;
stacjonarnie lub online w zależności od sytuacji pandemicznej

23 marca 2022 r.

środa

konsultacje dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich,  godz. 18:00 – 19:00;
stacjonarnie lub online w zależności od sytuacji pandemicznej

17 maja 2022 r.

wtorek

zebranie rodziców uczniów klas pierwszych, godz. 17:00 – poinformowanie o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego;
stacjonarnie lub online w zależności od sytuacji pandemicznej

18 maja 2022 r.

środa

zebranie rodziców uczniów klas drugich, godz. 17:00 – poinformowanie o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego

19 maja 2022 r.

czwartek

zebranie rodziców uczniów klas trzecich, godz. 17:00 – poinformowanie o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego;
stacjonarnie lub online w zależności od sytuacji pandemicznej

HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAKOŃCZENIEM  I PÓŁROCZA

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
Wystawienie ocen śródrocznych
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w I półroczu

do 10 grudnia 2021 r.
do 14 stycznia 2022r.
18 stycznia 2022 r.
9 lutego 2022 r.

HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAKOŃCZENIEM  II PÓŁROCZA

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach maturalnych
Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
Wystawienie ocen rocznych
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

do 18 marca 2022 r.

 

do 22 kwietnia 2022 r.
26 kwietnia 2022 r.
do 13 maja 2022 r.
do 17 czerwca 2022 r.
21 czerwca 2022 r.