Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica

w Białymstoku 

ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok

tel. 85 675 00 77 / fax 85 675 02 15

sekretariat@zstio.net.pl