Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica

w Białymstoku 

ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok

tel. 85 675 00 77 / fax 85 675 02 15

sekretariat@zstio.net.pl

 

Wykaz telefonów wewnętrznych

101 – sekretariat
102 – dyrektor Mariusz Pęza
109 – wicedyrektor Katarzyna Rakowska
110 – wicedyrektor Barbara Zin- Dziedzic
116 – wicedyrektor Grażyna Paździej
118 – psycholog szkolny
121 – biblioteka
123 – pedagog szkolny
125 – kierownik gospodarczy
127 – kadry
128 – wicedyrektor Beata  Konopka / kierownik kształcenia praktycznego Anna Woźniak
130 – pokój nauczycielski
131 – księgowość
132 – konserwatorzy i portiernia
133 – bistro „U Staszica”
140 – sala 014 – pracownia fryzjerska
141 – sala 013 – pracownia fryzjerska
145 – informatyk