KADRA KIEROWNICZA

Dyrektor

mgr Mariusz Pęza

Wicedyrektor

mgr Katarzyna Rakowska

Wicedyrektor

mgr Beata Konopka

Wicedyrektor

mgr Grażyna Paździej

Wicedyrektor

mgr Barbara Zin-Dziedzic

Kierownik Kształcenia Praktycznego

mgr Anna Woźniak