HARMONOGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

wrzesień

Klasa i kierunek

III A – Technik przemysłu mody

III A – Technik logistyk

III B – Technik informatyk

III C – Technik hotelarstwa

III C – Technik organizacji turystyki

III E – Technik reklamy

III E – Technik fotografii i multimediów

III G – Technik informatyk

termin praktyk

6.09 – 1.10.2021 r.

6.09 – 1.10.2021 r.

6.09 – 1.10.2021 r.

6.09 – 1.10.2021 r.

6.09 – 1.10.2021 r.

6.09 – 1.10.2021 r.

6.09 – 1.10.2021 r.

6.09 – 1.10.2021 r.

 

Ilość tygodni/ilość godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin

październik

Klasa i kierunek

III BP – Technik informatyk

III CP – Technik hotelarstwa

III CP – Technik organizacji turystyki

III F – Technik usług fryzjerskich

III DP – Technik logistyk

III DP – Technik przemysłu mody

III EP – Technik reklamy

III EP – Technik fotografii i multimediów

termin praktyk

4.10 – 29.10.2021 r.

4.10 – 29.10.2021 r.

4.10 – 29.10.2021 r.

4.10 – 29.10.2021 r.

4.10 – 29.10.2021 r.

4.10 – 29.10.2021 r.

4.10 – 29.10.2021 r.

4.10 – 29.10.2021 r.

Ilość tygodni/ilość godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin

marzec – kwiecień

Klasa i kierunek

III FP – Technik usług fryzjerskich

III GP – Technik informatyk

termin praktyk

14.03 – 8.04.2022 r.

14.03 – 8.04.2022 r.

 

Ilość tygodni/ilość godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin