HARMONOGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

wrzesień – październik

Klasa i kierunek

III A – Technik przemysłu mody

III A – Technik logistyk

III G – Technik informatyk

termin praktyk

7.09 – 2.10.2020 r.

7.09 – 2.10.2020 r.

7.09 – 2.10.2020 r.

Ilość tygodni/ilość godzin

4 tygodnie/160 godzin

4 tygodnie/160 godzin

4 tygodnie/160 godzin

październik

Klasa i kierunek

III C – Technik hotelarstwa

III C – Technik obsługi turystycznej

III B – Technik informatyk

termin praktyk

5.10 – 30.10.2020 r.

5.10 – 30.10.2020 r.

5.10 – 30.10.2020 r.

Ilość tygodni/ilość godzin

4 tygodnie/160 godzin

4 tygodnie/160 godzin

4 tygodnie/160 godzin

listopad-grudzień

Klasa i kierunek

III E – Technik organizacji reklamy

III I – Technik fotografii i multimediów

III D – Technik informatyk

termin praktyk

16.11 – 11.12.2020 r.

16.11 – 11.12.2020 r.

16.11 – 11.12.2020 r.

Ilość tygodni/ilość godzin

4 tygodnie/160 godzin

4 tygodnie/160 godzin

4 tygodnie/160 godzin

luty-marzec

Klasa i kierunek

II A – Technik przemysłu mody

II A – Technik logistyk

II F – Technik usług fryzjerskich 

termin praktyk

22.02 – 19.03.2021 r.

22.02 – 19.03.2021 r.

22.02 – 19.03.2021 r.

Ilość tygodni/ilość godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin

maj

Klasa i kierunek

III C – Technik hotelarstwa

III C – Technik obsługi turystycznej

II B – Technik informatyk

II C – Technik hotelarstwa

II C – Technik organizacji turystyki

II E – Technik reklamy

II E – Technik fotografii i multimediów

II G – Technik informatyk

termin praktyk

4.05 – 31.05.2021 r.

4.05 – 31.05.2021 r.

4.05 – 31.05.2021 r.

4.05 – 31.05.2021 r.

4.05 – 31.05.2021 r.

4.05 – 31.05.2021 r.

4.05 – 31.05.2021 r.

4.05 – 31.05.2021 r.

Ilość tygodni/ilość godzin

4 tygodnie/160 godzin

4 tygodnie/160 godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin

4 tygodnie/140 godzin