Erasmus+, KA2 Kształcenie i szkolenia zawodowe, projekt partnerski pt.: „#Our Stories”, nr: 2020-1-PL01-KA202-082168

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku jest koordynatorem międzynarodowego projektu Erasmus+ KA2 Kształcenie i szkolenia zawodowe pt. „#Our Stories” nr: 2020-1-PL01-KA202-082168.

 

Projekt zakłada realizację innowacji edukacyjnej i promowania nowych technologii oraz wypracowanie modeli potwierdzania/uznawania kompetencji zdobytych w projekcie. Innowacja polega na międzynarodowym i wspólnym wypracowaniu przy uwzględnieniu doświadczeń pracodawców z rynku IT, e-sportu i e-marketingu programu pozaformnalnego kształcenia.

 

Cele szczegółowe projektu:

– podniesienie jakości i efektywności edukacji zawodowej w branży informatycznej,
– wypracowanie nowych umiejętności u już praktykujących pedagogów i wyposażenie ich w kompetencje i wiedzę niezbędną do świadczenia usług edukacyjnych o wysokiej jakości
– promocja kształcenia zawodowego odpowiadającego potrzebom europejskich pracodawców i stosowanych rozwiązań informatycznych.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane 2 programy szkoleniowe dla nauczycieli/specjalistów (pierwszy w dziedzinie grafiki, mediów, filmu, drugi w dziedzinie e-commerce i e-sportu). Zrealizowane zostaną łącznie 3 mobilności uczniów ze szkół partnerskich (pierwsza w fazie pilotażowej, druga w fazie wdrożeniowej i trzecia w drugim roku trwania projektu, wraz z organizacją turnieju gier w polskich szkołach).

 

Czas realizacji:

01.12.2020 – 31.10.2022

 

 

Instytucje partnerskie:

 

KAUNO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYKLA

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

Kauno informacinių technologijų mokykla

Regionalne Centrum Kompetencji

Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji