Międzynarodowe spotkania koordynatorów/ Transnational Project Meetings

Nasi partnerzy:

  • Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji w Białymstoku
  • Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice
  • Kauno informacinių technologijų mokykla

Pierwsze Międzynarodowe spotkanie projektowe w Polsce- 20-21.05.2021 r. – KICK-OFF MEETING

Cel spotkania:

prezentacje instytucji partnerskich, ustalenie harmonogramu prac w projekcie, zasady komunikacji oraz ewaluacji, a także rezultatów projektu.

Podczas spotkania skupiliśmy się głównie na kwestiach związanych ze współpracą i komunikacją projektu, podziałem obowiązków, monitorowaniem i oceną projektu.  W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy i nauczyciele instytucji zaangażowanych w realizację wspólnych działań.

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonali wicedyrektorzy ZSTiOzOI w Białymstoku – pai Katarzyna Rakowska i Beata Konopka. Podczas wizyty mieliśmy okazję zwiedzić placówkę partnerską oraz poznać historię miasta oraz regionu Podlasia. W trakcie sesji roboczych wymienialiśmy się doświadczeniami z zakresu edukacji w poszczególnych krajach i planowaliśmy realizację kolejnych faz projektu.  Koordynatorzy omówili kwestie związane z organizacją projektu, zasadami rekrutacji uczestników, podziałem ról pomiędzy instytucjami oraz tematyką kolejnych wizyt partnerskich.

Spotkanie okazało się bardzo owocne i potrzebne – dzięki niemu jasne są zasady partnerstwa w projekcie.

Program spotkania:

– Oficjalne powitanie gości przez Dyrekcję szkoły- multimedialna prezentacja szkoły oraz oprowadzanie po budynku szkoły.

-Spotkanie z nauczycielami informatyki – Łukaszem Matuszelańskim i Dariuszem Sienkiewiczem. Prezentacja sprzętu: drony, gogle VR, symulator jazdy samochodem, robotyka, drukarki 3 D.

– Spotkanie online w białostockim Parku Naukowo Technicznym.

– Zwiedzanie Epicentrum Nauki w Białymstoku oraz Pałacu Branickich.

– Spotkanie koordynatorów i nauczycieli:

– Omówienie bieżących spraw projektu.

– Zwiedzania Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy oraz Muzeum Ikon w Supraślu.

– Zwiedzania Meczetu w Kruszynianach.

Drugie Międzynarodowe  Spotkanie Projektowe w Pardubicach, Czechy.  15.06.2021. Follow Up 2.

Z racji na trudną sytuację spowodowaną Covid 19,  koordynatorzy z Polski i Litwy dołączyli do spotkania online. Na miejscu w Pardubicach był nasz partner krajowy. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących działań według harmonogramu. Dokonano sprawozdania  z odbywającego się w Pardubicach szkolenia branżowego w ramach działania C1 – program Erasmus+ Projekt „Our Stories” – Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników – Teaching of Teachers – pierwsza sekcja tematyczna.

Następnie wyłoniono zwycięzcę konkursu na logo projektu i ustalono formy wynagrodzenia ucznia.

Kolejnym punktem było omówienie i doprecyzowanie zasad rekrutacji  16 uczniów z każdej szkoły partnerskiej na mobilność w październiku 2021 do szkoły w Pardubicach, Czechy.

Omówiono również wystawienie dokumentu Europass dla uczestników szkolenia branżowego oraz ustalono termin kolejnego spotkania online na początek września 2021 przed spotkaniem koordynatorów we wrześniu w Kownie na Litwie.

W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy i nauczyciele instytucji zaangażowanych w realizację wspólnych działań.

Spotkanie okazało się bardzo owocne i potrzebne – dzięki niemu jasne są zasady kolejnych działań  w projekcie.

Trzecie Międzynarodowe spotkanie koordynatorów projektu 22.09.2021 Kowno, Litwa. Testing.

Cel spotkania:

omówienie kolejnej wizyty wraz z uczniami w październiku w Pardubicach- Czechy i wyznaczenie jej terminu na 18-22 października 2021. Doprecyzowanie sposobu rekrutacji 16 uczniów z każdej szkoły partnerskiej na wyjazd, omówienie zagadnień, nad którymi uczniowie będą współpracować w trakcie spotkania. Omówienie obecnej sytuacji epidemiologicznej. Celem było również ustalenie harmonogramu kolejnych działań w projekcie, zasady komunikacji oraz ewaluacji, a także rezultatów projektu.   W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy i nauczyciele instytucji zaangażowanych w realizację wspólnych działań. TESTING (3-cie międzynarodowe spotkanie projektowe)

Program spotkania:

– Przywitanie gości przez gospodarzy.

– Przedstawienie uczestników spotkania.

– Podsumowanie dotychczasowych działań projektu

– Dzielenie się dobrą praktyką, etapy rozwoju projektu, omówienie obowiązków poszczególnych partnerów, komunikacja i oczekiwania,

– Wycieczka po szkole- sekcja zawodowa i administracyjna.

-Dyskusja przy kawie- burza mózgów i decyzje dotyczące mobilności uczniów we wszystkich szkołach partnerskich, zwłaszcza na najbliższym spotkaniu w Pardubicach, Czechy. Przygotowanie pomysłów, tematyki przyszłych spotkań szkoleniowych, wymagane dokumenty i plan działań.

-Nagrody dla zwycięzcy konkursu na logo projektu

– Ceremonia kończąca spotkanie koordynatorów.

Czwarte Międzynarodowe spotkanie koordynatorów projektu 08.02.2022, Pardubice, Czechy. EVALUATING

Spotkanie miało miejsce 08 lutego 2022. Partnerzy spotkali się, aby omówić bieżące sprawy projektowe, a w szczególności aby wstępnie omówić zbliżającą się mobilność uczniów do Kowna na Litwę. Wstępny termin ustalono na 4-8 kwietnia 2022. Zgodnie z założeniami projektu każda ze szkół partnerskich wyśle 16 uczniów.

Główne tematy dotyczące mobilności na Litwie:

– sprzęt komputerowy – jaki sprzęt jest potrzebny do organizacji turnieju e-gamingowego, jak należy podłączyć komputer i potrzebny sprzęt na to wydarzenie.

– oprogramowanie- jakie oprogramowanie będzie potrzebne do organizacji turnieju, jakie są najlepsze strony do streamingu wydarzenia, rejestracja na turniej, narzędzia do planowania.

– organizacja turnieju – podział obowiązków i ról jeśli chodzi organizację turnieju, przygotowanie grafiku turnieju i pozostałych kwestii organizacyjnych.

-promocja i reklama turnieju- jak rozreklamować turniej, z jakich stron mediów społecznościowych skorzystać, sposoby dokumentacji wydarzenia czyli : tworzenie vlogów, robienie zdjęć i nagrań z mobilności.

Piąte międzynarodowe spotkanie koordynatorów projektu 30.05.2022, Kowno, Litwa. VERIFYING

Spotkanie miało miejsce 30 maja 2022. Partnerzy spotkali się, aby omówić bieżące sprawy projektowe, a w szczególności aby omówić zbliżający się turniej e-gamingowy
w Polsce. Ostatnie spotkanie koordynatorów zaplanowano na 26 września 2022 a termin turnieju na 17-21 października. Koordynatorzy omówili główne działania promujące turniej oraz działania upowszechniające projekt.

Szóste międzynarodowe spotkanie koordynatorów projektu 26.09.2022, Białystok, Polska.

FINAL

Spotkanie miało miejsce 26 września. W spotkaniu wzięło udział po dwóch przedstawicieli instytucji partnerskich Partnerzy spotkali się, aby omówić bieżące sprawy projektowe, a w szczególności, aby wstępnie omówić zbliżającą się mobilność uczniów do Białegostoku, Polska. Omówiono następujące punkty, aby zrealizować założenia projektu:

Przywitanie gości przez pana Dyrektora Mariusza Pęzę.

Główne zagadnienia projektu: sprawy administracyjne i finansowe dotyczące zakończenia projektu. 

  Rozpowszechnianie projektu: omówienie strategii i planu działań.

Omówienie zwiastunów i plakatów przygotowanych na turniej w trakcie ostatniej mobilności uczniów, która ma się odbyć  w październiku w Polsce.

Omówienie programu ostatniej mobilności uczniów do Białegostoku:

– potwierdzenie terminu mobilności na 17-21 października 2022

– omówienie zasad i przebiegu turnieju

– ustalenie nagród i sposobu ich przygotowania

Lista kolejnych działań:

-rezerwacja pokoi w hotelu Ibis

– omówienie najlepszego środka transportu dla każdego z partnerów

Ewaluacja i podsumowanie dotychczasowych działań.