Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi Stanisława Staszica w Białymstoku

jest Organizatorem

 Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej

Uczeń z niepełnosprawnością – absolwent jutra

(27-28 września 2023 r.)

 

Jej celem będzie pogłębienie wiedzy na temat sposobów skutecznego wsparcia osób z niepełnosprawnością; omówienie zasad efektywnej współpracy Rodziców, nauczycieli, specjalistów, doradców zawodowych i pracodawców; opracowanie wytycznych umożliwiających przygotowanie przyszłego absolwenta do wymagającego rynku pracy oraz prezentacja dobrych praktyk. Organizatorzy zwrócili szczególną uwagę na nowatorskie rozwiązania w kształceniu i funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością, a także zainicjowanie szerokiej  debaty dotyczącej potrzeb pracodawców, możliwości uczniów i programów wsparcia oferowanych przez instytucje.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy Rodziców, uczniów, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół, specjalistów, nauczycieli i wykładowców, doradców zawodowych, przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i pracodawców.

 

Integralną częścią konferencji będą prelekcje, Panele Ekspertów, prezentacje, wystawy, a także warsztaty prowadzone przez praktyków zaangażowanych w pracę z osobami z niepełnosprawnością.