Placówki wspierające młodzież, rodziców i szkołę

 • Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna nr 2: Białystok, ul. Mazowiecka 35, tel. 85 742 34 34
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi: Białystok, ul. Mickiewicza 31/2, tel. 85 732 86 66
 • ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych: Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel./fax. 85 744 52 24/ 85 744 50 26
 • Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku: Białystok,
  ul. Gen. F. Kleeberga 8, tel./fax: 85 652 54 94, 690 955 000
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OiK): Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 50 27 lub 28
 • Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Profilaktyczno –Konsultacyjna: Białystok, ul. Gen. J. Hallera 8, tel. 85 651 65 64
 • Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży EUREKA: Białystok, ul. Wesoła 17/1, Rejestracja telefoniczna: 533 544 633
 • Centrum Medyczne OPOKA Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży:
  Białystok, ul. Antoniukowska 11, tel.728 289 318
 • NZOZ Axon Poradnia dla dzieci młodzieży i dorosłych z autyzmem: Białystok, Antoniukowska 11 lok 17, tel:85 743 88 63
 • UDSK Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży: Białystok,
  rejestracja osobista (ul. Wołodyjowskiego 2, parter Hol główny) lub telefoniczna w godzinach: 10:30 – 14:30, tel. 85 745 07 88,
 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży: Białystok, ul. Generała Władysława Sikorskiego 6a, tel. 576-480-777, rejestracjabialystok@ezrauksw.pl
 • TELEFON ZAUFANIA dla dzieci i młodzieży – 116 111
 • Całodobowe numery interwencyjne: 85 879 79 46, 85 879 79 47, 85 879 79 48.