AKREDYTACJA ERASMUS+ 2022.

Spotkanie z przygotowania kulturowego do zagranicznych staży w Hiszpanii

W dniu 11.01.2023r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000054807 w ramach przygotowania kulturowego.

Podczas spotkania przedstawione zostały przez Partnera zagranicznego projektu oraz koordynatora projektu:
– informacje o Walencji i Hiszpanii;
– specyfice regionu oraz jego kulturze, zwyczajach, języku;
– przedstawione zostały przez partnera zagranicznego propozycje miejsc stażu w Walencji oraz kulturowej oferty podczas czasu wolnego uczestników staży;
– przeprowadzono rozmowy indywidualne z każdym z uczestników projektu mające na celu lepsze dopasowanie kompetencji i możliwości uczniów z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorstw z regionu Walencji.

Projekt staży zagranicznych o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000054807 realizowany jest ze
środków Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

Przygotowanie językowe

W grudniu 2022r. i styczniu 2023r. odbyły się zajęcia z języka angielskiego (15 godzin) prowadzone przez Pana Williama Stephena zatrudnionego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku przygotowujące uczestników do wyjazdu na staże zagraniczne w Walencji (Hiszpania)

w ramach projektu o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000054807 realizowanego w ramach programu
Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.”