REKRUTACJA

W systemie NABÓR SZKOŁY PONADPODSTAWOWE (link do wniosku)  w menu TYP SZKOŁY wyszukujemy :

1)  technikum -> Technikum Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

2)  branżowa szkoła I stopnia -> Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7 w Białymstoku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

3) Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Białymstoku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Dokumenty, które składa kandydat to:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej naboru),
 • 2 podpisane zdjęciaoraz jeżeli istnieją poniższe okoliczności należy dostarczyć dodatkowe dokumenty:
  • oświadczenie o wielodzietności,
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
  • niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny – rodzeństwo, rodzic (kserokopia orzeczenia
   o niepełnosprawności)

  Dokumenty do pobrania w zakładce DOKUMENTY

  Dokumenty można złożyć osobiście w wersji drukowanej, w sekretariacie szkoły.

   

  Po zalogowaniu się i wypełnieniu na stronie NABORU wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej w Białymstoku, należy go  wydrukować, podpisać przez rodziców/ prawnych opiekunów i dostarczyć  do sekretariatu Szkoły.