Prelegenci

 1. Ośrodek Rozwoju Edukacji
 2. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 3. Białostockie Centrum Edukacji
 4. Polski Związek Niewidomych Białystok Okręg Podlaski
 5. Oddział Podlaski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 6. Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”
 7. Stowarzyszenie My dla Innych
 8. „Fundacja Aktywizacja”
 9. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 10. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 11. Podlaska Okręgowa Izba Architektów RP