Wystawcy

Stowarzyszenie My dla Innych

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Im. Marii Grzegorzewskiej w Białymstoku Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku

Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Jasny Cel” nr 12 W Białymstoku

Niepubliczna Specjalna Szkoła Branżowa I Stopnia „Barwa”

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca Do Pracy Aktywni W Białymstoku

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce

Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Specjalna w Hajnówce

Zespół placówek edukacyjno – wychowawczych w Gołdapi

Niepubliczna szkoła specjalna przysposabiająca do pracy w Nowych Piekutach

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku