UBEZPIECZENIE

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie szkoły ubezpieczeni są w Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej.

Składka za jednego ubezpieczonego w klasach 1-3 wynosi *41 zł*, w klasach maturalnych*44,50 zł.*

OFERTA NWW 

WARUNKI UBEZPIECZENIA OWU NWW 

LIKWIDACJA SZKODY

 

 

 

 

 

 

[p