Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku

Mariusz Pęza – dyrektor szkoły

Katarzyna Agnieszka Rakowska – wicedyrektor szkoły

Beata Konopka – wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego

Grażyna Paździej – wicedyrektor szkoły

Barbara Zin-Dziedzic -wicedyrektor ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

Anna Woźniak – kierownik kształcenia praktycznego

Administracja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku

Sekretariat       

7:00 – 15:00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek)

           7:00 – 16:20  (wtorek)

Starszy specjalista ds. administracji – Dorota Malinowska

Sekretarka – Agata Lewkowska

Kierownik gospodarczy

7:30 – 14:30

Kierownik gospodarczy – Artur Śliwiński

Kadry     

7:00 – 15:00

     Starszy specjalista ds. admin.-kadrowych – Katarzyna Gierasimiuk

Księgowość    

7:30 – 15:30 (poniedziałek, środa, piątek)

  7.30:17.00 – 18:00  (wtorek, czwartek)

Główna Księgowa – Katarzyna Mrowińska

Specjalista – Agnieszka Kułakowska