Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku

Mariusz Pęza – Dyrektor szkoły

Katarzyna Agnieszka Rakowska – Wicedyrektor szkoły

Beata Konopka – Wicedyrektor kształcenia zawodowego

Grażyna Paździej – Wicedyrektor szkoły

Barbara Zin-Dziedzic -Wicedyrektor ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

Anna Woźniak – Kierownik kształcenia praktycznego

Administracja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek         7:00 – 15:30

Wtorek                 7:00 – 16:00

Środa                    7:00 – 15:00

Czwartek              7:00 – 15:00

Piątek                   7:00 – 15:00

 

 

Kierownik gospodarczy  7:30 – 14:30

Kierownik gospodarczy – Artur Śliwiński

 

Kadry      7:00 – 15:00

     Starszy specjalista ds. admin.-kadrowych – Katarzyna Gierasimiuk

 

Księgowość     7:30 – 15:30 (poniedziałek, środa, piątek)

       7:30 – 17:00  (wtorek, czwartek)

Główna Księgowa – Katarzyna Mrowińska

Specjalista – Agnieszka Kułakowska

Skargi i wnioski Dyrektor szkoły rozpatruje na bieżąco.