LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE INTEGRACYJNE

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Technikum Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

aparat na jasnym tle

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

męskie dłonie, w dłoniach tablet, na stole próbniki kolorystyczne

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Szkoła Policealna