Wybierz zawód, w którym zaplanujesz marzenia.

Zostań magazynierem-logistykiem!

Proponowane do punktacji przedmioty ze świadectwa: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia.

Magazynier – logistyk może pracować w magazynie handlowym bądź przemysłowym, do jego zadań należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru. Osoba z taką wiedzą jest dziś niezbędna w prawidłowym procesie przygotowaniu produkcji ale również wysyłki i obsługi klienta.

W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje z zakresu obsługi różnych magazynów, zarówno przyprodukcyjnych, jak i dystrybucyjnych. Nauczymy Cię obsługi programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej oraz w pracy magazynu. Nauczysz się korzystać z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów.

Absolwent kierunku magazynier – logistyk będzie przygotowany do:

 • Przyjmowania i wydawania towarów z magazynu.
 • Przechowywania towarów.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzonych w magazynie.
 • Prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Umiejętności:

 • przyjmowanie i wydawanie towaru z magazynu
 • przechowywanie towarów,
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej
 • obsługiwanie zintegrowanych systemów informatycznych
 • organizowanie procesów przedprodukcyjnych.

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:

 • firmy logistyczne, produkcyjne, handlowe, posiadające różne typy magazynów,
 • sklepy, hurtownie, firmy handlowe różnych branż, centra logistyczne i terminale kontenerowe,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będą przystępowali do jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ukończenie branżowej szkoły I stopnia (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwi uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.