Wybierz zawód, w którym uporządkujesz marzenia!

Zostań pracownikiem obsługi hotelowej!

Proponowane do punktacji przedmioty ze świadectwa: język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny.

Czym zajmuje się pracownik obsługi hotelowej?

  • wykonywaniem prostych czynności w charakterze pomocy pokojowej (przygotowanie pokoju do przyjęcia gości, prace pomocnicze związane z obsługą gości, prace pomocnicze w węźle higieniczno-sanitarnym, obsługa urządzeń będących na wyposażeniu obiektu),
  • wykonywaniem prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie (w kuchni, na zapleczu),
  • utrzymaniem w należytym stanie obiektu oraz przyległych do niego terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych (pielęgnacja roślin i terenów zieleni, konserwacja sprzętu rekreacyjnego).

Możliwości zatrudnienia

Obiekty hotelowe różnego rodzaju: hotele, hostele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, domy wycieczkowe, kempingi, gospodarstwa agroturystyczne.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będą przystępowali do jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ukończenie branżowej szkoły I stopnia (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwi uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.