DOTKNIJ MARZEŃ

Zostań technikiem masażystą!

Masażysta to jeden z najbardziej satysfakcjonujących i popularnych zawodów medycznych. Możesz poprawić samopoczucie i komfort życia innych!

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek? Masażysta to zawód cieszący się dużym zapotrzebowaniem na rynku pracy :

 • możliwość zatrudnienia w zespołach lub gabinetach rehabilitacyjnych szpitali, klinik, przychodni, instytucji lecznictwa uzdrowiskowego, gabinetach odnowy biologicznej, kosmetycznych, klubach sportowych;
 • możesz też samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą;
 • wśród kobiet bardzo atrakcyjne stały się masaże kosmetyczne: wyszczuplające, pielęgnacyjne, odmładzające masaże twarzy

 

Co robimy na zajęciach? Najczęściej wykonywane są prace związane z:

 • wykonywaniem różnych rodzajów masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych;
 • wykonywaniem masażu sportowego i kosmetycznego;
 • obserwowaniem i ocenianiem reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowaniem technik masażu;
 • obsługiwaniem sprzętu i aparatury medycznej stosowanych podczas masażu.

 

Czego nauczysz się na tym kierunku?

 • nawiązywać i utrzymywać kontakt z pacjentem;
 • wyjaśniać zasady i techniki podstawowych metod masażu;
 • wyjaśniać wpływ fizykoterapii i kinezyterapii na organizm człowieka;
 • wykonywać masaż w profilaktyce i leczeniu;
 • popularyzować zachowania prozdrowotne;
 • współpracować w zespole terapeutycznym;
 • planować i organizować własną pracę;
 • korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 • stosować przepisy prawa dotyczące wykonywania zadań zawodowych i działalności gospodarczej;
 • Stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w czasie wykonywania zadań zawodowych.
 • Przygotować stanowisko pracy do masażu.
 • Stosować wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii oraz nauki o chorobach do realizacji zadań zawodowych.
 • Diagnozować pacjenta na potrzeby wykonania masażu.
 • Przygotować pacjenta do zabiegu masażu.
 • Wykonać masaż klasyczny
 • Wykonać masaż: tensegracyjny, izometryczny, stawowy.
 • Wykonać manualny drenaż limfatyczny.
 • Wykonać masaż w sporcie: podtrzymujący, przedstartowy, międzystartowy oraz treningowy.
 • Wykonać masaż odruchowy w podstawowym zakresie: łącznotkankowy, okostnowy, segmentarny, punktowy, refleksoterapii stóp.
 • Wykonać masaż: Shantala, masażu kobiety w ciąży i połogu.
 • Wykonać masaż w środowisku wodnym oraz masaż przyrządowy aparatem do masażu wibracyjnego.
 • Wykonać masaż profilaktyczny.
 • Wykonać masaż relaksacyjny  bez przyrządów oraz masaż gorącymi kamieniami.
 • Wykonać masaż biurowego Work Site − w ubraniu.
 • Prowadzić dokumentację  zawodową zgodnie z przepisami prawa oraz przestrzegać  etyki zawodowej.
 • Podejmować działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki.
 • Udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 • Współpracować w zespole interdyscyplinarnym.

 

Gdzie znajdziesz pracę?

Masażyści znajdują pracę w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia: szpitalach, przychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach fizjoterapeutycznych, sanatoriach, uzdrowiskach. Masażyści mogą zostać zatrudnieni w różnego rodzaju gabinetach kosmetycznych, salonach urody czy centrach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, a także w punktach masażu, w hotelach lub ośrodkach wypoczynkowych. Liczba tego typu miejsc ciągle rośnie i stają się one bardzo popularne. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się również masaż biurowy stworzony z myślą o osobach wykonujących pracę siedzącą. Zaletą tej formy masażu jest możliwość wykonywania go w miejscu pracy klienta. Inną możliwością zatrudnienia jest praca w różnego rodzaju klubach i ośrodkach sportowych. Sportowcy często korzystają z usług masażysty zarówno podczas treningu przygotowującego ich do rywalizacji konkursowej, jak również przed startem i po nim. Osoby posiadające dyplom technika masażysty uprawnione są do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu. Sposobem na zdobycie zatrudnienia jest więc również założenie własnej działalności gospodarczej – otwarcie gabinetu masażu lub świadczenie usług masażu w miejscu zamieszkania klienta. Powyższe przykłady możliwości zatrudnienia Technika masażysty dowodzą, że jest to zawód pożądany na rynku pracy, oferujący szerokie możliwości zatrudnienia.

Jak wygląda nauka w szkole policealnej?

  • Nauka trwa 2 lata (4 semestry)
  • wykształcenie po szkole policealnej nie zmienia się. Absolwent nadal ma wykształcenie średnie, a jeśli zdał egzamin z kwalifikacji lub zawodowy, dodatkowo otrzymuje tytuł technika i prawo do wykonywania zawodu.
  • Osoby, które chcą rozpocząć naukę w szkole policealnej, nie muszą mieć matury. Wymogiem jest posiadanie wykształcenia średniego.