POCZUJ MARZENIA

Zostań technikiem tyfloinformatykiem w szkole policealnej!

*kształcenie wyłącznie dla osób słabowidzących i niewidomych.

Dobieraj sprzęt i oprogramowanie wspomagające osoby z wadami wzroku. Naucz je efektywnego posługiwania się sprzętem komputerowym.

Przygotuj materiały do wydruku brajlowskiego, zorganizuj stanowiska pracy dla osób z wadami wzroku. Naucz się obsługi powiększalników komputerowych, telewizyjnych i przenośnych.

Co robimy na zajęciach? Najczęściej wykonywane są prace związane z:

 • posługiwaniem się programami użytkowymi i narzędziowymi;
 • konfiguracją sprzętu i oprogramowania komputerowego;
 • gromadzeniem i przetwarzaniem danych.

Czego nauczysz się na tym kierunku?

 • dokonywać charakterystyki sprzętu i oprogramowania wspomagającego;
 • korzystania z programów do czytania ekranu i syntezatorów mowy, powiększających i udźwiękowiających ekran;
 • posługiwania się notatnikami i monitorami brajlowskimi;
 • obsługi powiększalników komputerowych, telewizyjnych i przenośnych, programów komputerowych do przygotowania wydruku brajlowskiego, drukarki brajlowskiej oraz wygrzewarki do uwypuklania grafiki, urządzenia lektorskie, udźwiękowione urządzenia elektroniczne;
 • charakteryzować zasady tworzenia i adaptacji grafiki dotykowej;
 • stosować programy do przetwarzania plików tekstowych na dźwiękowe;
 • tworzyć strony WWW zgodnie z wytycznymi Web Content Accessibility Guidelines (WCAG);
 • organizować stanowisko pracy osoby z niepełnosprawnością wzrokową;
 • instalować oraz skonfigurować sprzęt i programy wspomagające użytkowanie komputera przez osoby z dysfunkcją wzroku;
 • korzystać ze współczesnych rozwiązań stosowanych w technologii wspomagającej;
 • posługiwać się anglojęzyczną terminologią dotyczącą użytkowania sprzętu i oprogramowania specjalistycznego;
 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego.

Gdzie znajdziesz pracę? 

 • szkolenia dla osób z dysfunkcją wzroku w zakresie oprzyrządowania specjalistycznego,
 • jako pomoc pracodawcom przygotowującym stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (zwłaszcza w branżach skomputeryzowanych, takich jak np. telemarketing, biura czy urzędy), urzędom  i instytucjom przy dostosowywaniu stron WWW dla osób niewidomych;
 • jako współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za edukację osób niewidomych: szkoły integracyjne, wyższe uczelnie.