Realizuj marzenia w Liceum!

Ucz się w klasie integracyjnej, w której możesz liczyć na pomoc nauczyciela wspomagającego.

W czasie nauki w szkole zapewnimy pomoc pedagogiczno-psychologiczną, logopedyczną, organizację zajęć rewalidacyjnych w zakresie wskazanym w orzeczeniach uczniów, pomoc specjalistów.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia.

Proponowane do punktacji przedmioty ze świadectwa: język polski, matematyka, historia, język obcy nowożytny.