UCHWYĆ MARZENIA

Zostań technikiem fotografii                     i multimediów

Naucz się organizowania i prowadzenia prac związanych z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu oraz realizacją projektów graficznych i multimedialnych.

Poznaj techniczne aspekty dotyczące fotografii analogowej i cyfrowej, wykorzystuj w praktyce zagadnienia związane z pracą w studio fotograficznym i plenerze.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: informatyka

Proponowane do punktacji przedmioty ze świadectwa: informatyka, język obcy nowożytny.

 

Co robimy na zajęciach? Najczęściej wykonywane są prace związane z:

 • posługiwaniem się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym;
 • posługiwaniem się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów fotograficznych.

Czego nauczysz się na tym kierunku?

 • organizować plan zdjęciowy;
 • rejestrować, kopiować i dokonywać obróbki obrazu;
 • wykonywać prace graficzne przeznaczone do wydruku;
 • przygotowywać prezentacje graficzne i multimedialne;
 • wykonywać i wdrażać internetowe projekty multimedialne.

Gdzie znajdziesz pracę? Typowymi miejscami pracy są:

 • laboratoria techniczne, usługowe i profesjonalne;
 • przemysł fotooptyczny, optyczny, optoelektroniczny i komputerowy;
 • wydawnictwa;
 • drukarnie;
 • wytwórnie filmowe i telewizyjne;
 • laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne i geologiczne;
 • agencje reklamowe i fotograficzne.