ZAPLANUJ MARZENIA

Zostań technikiem logistyki

Naucz się planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania przepływu towarów.

Wykaż się umiejętnością zarządzania i logicznego myślenia. Obsługuj zamówienia i organizuj transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka.

Proponowane do punktacji przedmioty ze świadectwa: język polski, matematyka, informatyka, język obcy nowożytny.

 

Co robimy na zajęciach? Najczęściej wykonywane są prace związane z:

 • przygotowywaniem procesów logistycznych i sporządzaniem dokumentów;
 • ustalaniem należności za usługi logistyczne;
 • zawieraniem umów sprzedaży usług logistycznych;
 • organizowaniem i realizowaniem zaopatrzenia oraz magazynowania, transportu i dystrybucji produktów gotowych;
 • przygotowywaniem taryf przewozowych i spedycyjnych.

Czego nauczysz się na tym kierunku?

 • przygotowywać dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów oraz osób;
 • zarządzać zapasami i tworzyć plany dostaw;
 • organizować i realizować łańcuchy dostaw w logistyce;
 • gospodarować opakowaniami i organizować recykling odpadów;
 • obsługiwać zintegrowane systemy informatyczne;
 • prezentować działalność marketingową na rynku usług logistycznych.

Gdzie znajdziesz pracę?

 • działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych;
 • przedsiębiorstwa handlowe, dystrybucyjne, usługowe, transportowo-spedycyjne;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • stanowiska specjalisty do spraw: zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne; sprzedaży i prognozowania popytu oraz planowania zakupów; handlu elektronicznego; logistyki miejskich usług infrastrukturalnych; systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, planowania produkcji i zapasów oraz gospodarki odpadami; gospodarki materiałowej i transportu wewnętrznego; pakowania i opakowań.