Przewodniczący

Jakub Szymczuk

Zastępca

Izabela Pasiecznik

Sekretarz

Magdalena Bagińska

Przedstawiciel do Młodzieżowej Rady Białegostoku

Jakub Szymczuk

Opiekun SU

Marta Małkowska, Katarzyna Wołkowycka