PODRÓŻUJ JAK W MARZENIACH

Zostań technikiem organizacji turystyki!

Wykaż się umiejętnością planowania i organizowania imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów.

Naucz się opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

Proponowane do punktacji przedmioty ze świadectwa: język polski,  język obcy nowożytny, matematyka, geografia

 

Co robimy na zajęciach? Najczęściej wykonywane są prace związane z:

 • fachową i kompleksową obsługą klienta turystycznego;
 • kompleksowym świadczeniem usług turystycznych;
 • organizowaniem i realizacją imprez turystycznych;
 • rozliczaniem kosztów oraz podejmowaniem wszelkich czynności związanych z podróżą w całym sektorze przemysłu turystycznego;
 • ustalaniem, koordynowaniem i nadzorem realizacji obsługi turystycznej, znajomością wszelkich walorów i atrakcji turystycznych Polski i świata;
 • sporządzaniem ofert turystycznych w języku polskim i obcym;
 • prowadzeniem prac związanych z planowaniem, organizacją, rozwojem, informacją i promocją turystyki w organach administracji rządowej, samorządowej oraz w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.

Czego nauczysz się na tym kierunku?

 • badać rynek usług turystycznych w zakresie popytu i podaży usług turystycznych, a także efektywności finansowej i społecznej firm turystycznych;
 • analizować rynek turystyczny, systemy obsługi klientów oraz infrastrukturę turystyczną;
 • zawierać umowy;
 • fachowo i kompleksowo organizować imprezy turystyczne;
 • posługiwać się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego;
 • prowadzić i organizować akcje promocyjno-reklamowe oraz cały zakres prac związanych ze sprzedażą rozliczaniem imprez turystycznych;
 • współpracować z krajowymi i zagranicznymi uczestnikami i organizatorami rynku usług turystycznych;
 • uczestniczyć w targach, konferencjach związanych z turystyką;
 • rozpatrywać skargi i wnioski klientów, kontrahentów oraz usuwać ich przyczyny;
 • udzielać wszechstronnej informacji turystycznej oraz gromadzić informacje na rzecz planowania, organizowania i rozwoju turystyki;
 • współpracować z przewodnikami i pilotami oraz kierowcami autokarów turystycznych;
 • czytać i posługiwać się mapami geograficznymi i turystycznymi oraz planami;
 • charakteryzować obiekty zabytkowe Polski i wybranych regionów turystycznych świata;
 • korzystać z wiedzy etnograficznej i historii sztuki dla potrzeb planowania i organizowania wycieczek;

Gdzie znajdziesz pracę?

 • biura podróży i agencje turystyczne;
 • ośrodki informacji turystycznej;
 • organy administracji zajmujących się organizacją i promocją turystyki;
 • domy wczasowe i hotele;
 • działy socjalne w zakładach pracy;
 • branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia;
 • firmy transportowe oraz prowadzące sprzedaż biletów lotniczych i autokarowych.