UPORZĄDKUJ MARZENIA

Zostań technikiem hotelarstwa!

Przyjmuj gości w obiekcie, zadbaj o komfortowe warunki pobytu. Organizuj usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjne, sportowe oraz okolicznościowe.

Naucz się prowadzenia korespondencji z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuj sprzęt biurowy, korzystaj z programów hotelowych.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

Proponowane do punktacji przedmioty ze świadectwa: język polski,  język obcy nowożytny, matematyka, geografia

 

Co robimy na zajęciach? Najczęściej wykonywane są prace związane z:

 • ustalaniem zestawu oferowanych usług hotelarskich oraz sposobu ich świadczenia;
 • obsługiwaniem i organizacją przyjęć, konferencji, kongresów, targów, zjazdów i bankietów;
 • organizacją usług turystycznych, rekreacyjno-sportowych i gastronomicznych;
 • organizacją bazy noclegowej;
 • ewidencjonowaniem i rozliczaniem gości;
 • prowadzeniem korespondencji;
 • nadzorowaniem utrzymania porządku i czystości w hotelu;

Czego nauczysz się na tym kierunku?

 • stosować podstawowe zasady gospodarki rynkowej;
 • korzystać z przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego;
 • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej;
 • fachowo i kompleksowo obsługiwać gościa hotelowego, posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej;
 • posługiwać się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego;
 • organizować pracą w zakładzie hotelarskim;
 • organizować usługi gastronomiczne oraz prawidłowo obsługiwać konsumenta;
 • organizować i obsługiwać kongresy, targi, zjazdy i inne imprezy;
 • organizować usługi turystyczne i rekreacyjne;
 • wyposażać i urządzać wnętrza różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych;
 • współpracować z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich;
 • prowadzić korespondencję i obsługiwać nowoczesny sprzęt biurowy;
 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu;
 • stosować przepisy ochrony środowiska;

Gdzie znajdziesz pracę?

 • zakłady hotelarskie;
 • ośrodki wypoczynkowe;
 • zakłady uzdrowiskowe;
 • pensjonaty, zajazdy, gościńce;
 • schroniska, kwatery prywatne i inne;
 • współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza, rotele, seatele, aguatele, flytele i inne.