PROJEKTUJ MARZENIA

Zostań technikiem przemysłu mody!

Naucz się projektowania i wytwarzania odzieży, dobieraj metody i instrumenty promocji kolekcji oraz planuj działania logistyczne związane z jej sprzedażą. Aranżuj przestrzeń wystawową, bądź profesjonalnym doradcą z zakresu stylizacji w salonach odzieżowych.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, podstawy historii i sztuki

Proponowane do punktacji przedmioty ze świadectwa: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, plastyka

 

Co robimy na zajęciach? Najczęściej wykonywane są prace związane z: 

 • projektowaniem wyrobów odzieżowych (z naciskiem na projektowanie materiałowe, technologiczne, techniczne) i wykonywaniem ich przy użyciu maszyn i urządzeń przeznaczonych do tego celu;
 • opracowywaniem dokumentacji wyrobów odzieżowych, organizowaniem i kontrolowaniem procesów wytwarzania takich wyrobów;
 • realizowaniem działań związanych z marketingiem mody;
 • eksploatowaniem maszyn i urządzeń odzieżowych;
 • dobieraniem materiałów włókienniczych i skórzanych oraz dodatków do asortymentu odzieży;
 • konstruowaniem i modelowaniem form różnych asortymentów odzieży dla wszystkich grup wiekowych;
 • projektowaniem, w obszarze usług, wyrobu odzieżowego na różnego typu sylwetki i korygowaniem wad figury fasonem odzieży oraz kolorem i wzorem materiału włókienniczego;
 • opracowywaniem dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobu odzieżowego;
 • wykonywaniem różnych asortymentów odzieży z materiałów włókienniczych i skórzanych dla wszystkich grup wiekowych i typów figur;
 • organizowaniem i obsługą stanowiska pracy własnej oraz zespołu pracowników zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie produkcji odzieży;
 • organizowaniem procesów wytwarzania odzieży;
 • zorganizowaniem własnej działalności gospodarczej związanej z odzieżownictwem;
 • współpracą w zespole produkcyjnym i z przełożonymi w procesie wytwarzania odzieży;
 • nadzorowaniem procesów wytwarzania odzieży;
 • zapewnieniem właściwej jakości wyrobów odzieżowych.

Czego nauczysz się na tym kierunku?

 • organizować i prowadzić działalność usługową i produkcyjną w zakresie wyrobów odzieżowych;
 • eksploatować park maszynowy w procesie produkcji odzieży;
 • wykonywać procesy produkcyjne i usługowe odzieży;
 • projektować, w obszarze usług, fasonów odzieży do typu sylwetki i urody zgodnie z trendami mody;
 • organizować i nadzorować proces produkcyjnego odzieży.
 • realizować działania związane z marketingiem mody;

Gdzie znajdziesz pracę? Typowymi miejscami pracy są:

 • zakłady przemysłu odzieżowego;
 • zakłady usługowe i produkcyjne;
 • domy mody;
 • własna działalność gospodarcza, stworzenie własnej marki odzieżowej.