PROGRAMUJ MARZENIA

Zostań technikiem informatykiem!

Twórz i przetwarzaj grafikę komputerową, obraz i dźwięk. Zdobądź kwalifikacje niezbędne do wejścia na rynek IT.

Naucz się programowania, tworzenia stron www, projektowania i zakładania baz danych. Wykaż się umiejętnością diagnozowania i eliminowania uszkodzeń powstających w urządzeniach peryferyjnych, tj. drukarkach, skanerach oraz w urządzeniach sieciowych, np.: serwerach, routerach itp.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka.

Proponowane do punktacji przedmioty ze świadectwa: język polski, matematyka, informatyka, język obcy nowożytny.

 

Co robimy na zajęciach? Najczęściej wykonywane są prace związane z:

 • programowaniem;
 • posługiwaniem się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań;
 • projektowaniem i zakładaniem baz danych i ich oprogramowaniem aplikacyjnym;
 • administrowaniem baz danych i systemami przetwarzania informacji;
 • dobieraniem konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań;
 • obsługiwaniem lokalnych sieci komputerowych i nadzorowaniem ich pracy.

Czego nauczysz się na tym kierunku?

 • konfigurować i eksploatować sprzęt komputerowy;
 • posługiwać się systemami operacyjnymi, pracować w wybranych rodzajach sieci komputerowych;
 • posługiwać się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym;
 • posługiwać się językami obsługi baz danych, w tym SQL, projektować i administrować systemami baz danych;
 • programować w wybranych językach programowania – w szczególności Pascal i C++;
 • stosować metody programowania i doboru algorytmu;
 • tworzyć i przetwarzać grafikę komputerową, obraz i dźwięk;
 • posługiwać się dokumentacją techniczną i literaturą fachową w tym anglojęzyczną dokumentacją oprogramowania i sprzętu;
 • samodzielnie doskonalić swoje kwalifikacje;
 • będziesz posiadać podstawową wiedzę ekonomiczną ułatwiającą wejście na rynek pracy.

Gdzie znajdziesz pracę? Typowymi miejscami pracy dla technika informatyka są:

 • firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego;
 • punkty serwisowe;
 • firmy administrujące sieci komputerowe;
 • sklepy komputerowe;
 • dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa;
 • ośrodki obliczeniowe;
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.