KREUJ MARZENIA

Zostań technikiem reklamy!

Poznaj tajniki grafiki komputerowej i techniki skutecznego PR-u. Naucz się przygotowywania kampanii reklamowej oraz sprzedaży produktu i usługi zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym.

Realizuj usługi związane z zaplanowaniem i zrealizowaniem kampanii reklamowej, pozyskiwaniem reklamodawców i sprzedażą powierzchni, produktów i usług reklamowych. Wykaż się umiejętnością projektowania środków reklamowych, tworzenia tekstów, haseł i sloganów.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka.

Proponowane do punktacji przedmioty ze świadectwa: język polski, matematyka, informatyka, język obcy nowożytny.

 

Co robimy na zajęciach? Najczęściej wykonywane są prace związane z:

 • współpracą z mediami, agencjami reklamowymi, innymi firmami działającymi na rynku reklamowym,
 • posługiwaniem się narzędziami marketingowymi i reklamowymi,
 • wyszukiwaniem rynków zbytu,
 • rozwijaniem i budowaniem wizerunku marki lub produktu.

Czego nauczysz się na tym kierunku?

 • analizować rynek potencjalnych odbiorców usług reklamowych;
 • pozyskiwać klientów i pośredniczyć w realizacji usług reklamowych;
 • prowadzić rozmowy handlowe i negocjacje z potencjalnymi klientami;
 • promować oferowane usługi reklamowe;
 • doradzać klientom przy podejmowaniu decyzji dotyczących usług reklamowych i zawierać z nimi umowy;
 • posługiwać się różnymi rodzajami i technikami reklamy oraz public relations;
 • tworzyć slogany reklamowe, scenariusze reklam radiowych i telewizyjnych;
 • organizować (na potrzeby reklamowe) sesje zdjęciowe i filmowe;
 • obsługiwać programy graficzne: Corel Draw, Photoshop oraz podstawowe programy użytkowe (Word, Excel)

Gdzie znajdziesz pracę? 

 • pełnoprofilowe i specjalistyczne agencje reklamowe;
 • odziały marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych;
 • biura ogłoszeń środków masowego przekazu i reklamy;
 • odziały promocji środków masowego przekazu;
 • agencje scenariuszowe i studia graficzne;
 • studia produkcyjne;
 • agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.