Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami:

Mobilność łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego, Students Testing- Testing Students. Pardubice, Czechy, 18-22 października 2021.

Trudno wyobrazić sobie konstruowanie materiałów edukacyjnych bez zaangażowania w procesy samego ich tworzenia niejako głównych zainteresowanych, tj. samych uczniów/uczennic (choć branża informatyczna jest niestety dość mocno zmaskulinizowana) chcących w przyszłości zostać technikami informatykami z ciekawymi umiejętnościami lub po prostu widzą siebie w stosowaniu nowoczesnych rozwiązań w swoim życiu zawodowym lub do rozrywki. Dlatego też na etapie realizacji i opracowywania treści i zakresu materiałów nastąpiła faza pilotażowego testowania możliwych do wprowadzenia rozwiązań i materiałów przez samych uczestników kształcenia. Najpierw przeszli oni przez wszystkie elementy teoretyczno-praktyczne realizowane w języku obcym (angielskim) przy wsparciu swoich nauczycieli – osób towarzyszących im również podczas mobilności, a następnie w postaci mobilności łączonej realizowali zajęcia praktyczne..

 

Mobilność łączona uczniów z Polski i Litwy do Czech wraz z opiekunami w trakcie kształcenia zawodowego w Polsce realizowana była w trakcie fazy testującej założenia i zakres materiałów edukacyjnych i obejmowała wszystkie części zakresu materiałów edukacyjnych na zajęcia pozalekcyjne wg planowanej innowacji edukacyjnej w zawodzie technik informatyk (w zakresie dostosowania zawodu technika do potrzeb nauczania o nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych) oraz faktyczną mobilność do Czech na realizację zajęć w szkole partnera.

Grupą docelową mobilności w ramach projektu są uczniowie szkół w Polski i Litwy zainteresowani nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi oraz nauczyciele/trenerzy zawodu z obu tych szkół zaangażowani w system kształcenia i odpowiedzialni za kształcenie w ramach przedmiotów objętych tą specjalnością.

Program mobilności obejmuje przejście pełnej ścieżki obu sekcji, co będzie kluczowe dla dalszego rozwoju i konieczności opracowania i usystematyzowanie materiałów do poszczególnych 4 wideoblogów (obejmujących przypomnijmy #Our Stories stanowiący panel ekspercki dotyczący realizacji innowacji pedagogicznej, lokalnych systemów  uznawania kompetencji oraz videobloga prowadzonego przez samą młodzież zawierającą ich historie #success stories (historie sukcesu uczniów szkoły), #profi stories materiały dotyczące kształcenia zawodowego wybranych kierunków kształcenia przygotowane przez młodzież dla młodzieży, #NTG stories dokumentujące proces organizacji, przygotowania wydarzeń e-sportowych). Mobilność i pilotażowy test takich rozwiązań jest niezbędny zarówno do celów dalszego udoskonalania ich dla celów edukacyjnych, jak również możliwości wykorzystania przez inne szkoły, podmioty i interesariuszy nie zaangażowanych bezpośrednio w realizację przedmiotowego projektu i aktualizowania treści kształcenia przez samych przedsiębiorców.

Polska relacja z pobytu w Pardubicach:

https://www.youtube.com/watch?v=yxnLIkKu5SU

Relacja nauczycieli w trakcie mobilności:

https://www.youtube.com/watch?v=iVMQkwxzHTk

Videoblogi uczniów:

  • #OurStories#SuccessStories:

https://www.youtube.com/watch?v=Y9MkHhRmBpc

https://www.youtube.com/watch?v=MwOxElIcRTg

  • #OurStories#ProfiStories:

https://www.youtube.com/watch?v=ZY62xOreFRU

https://www.youtube.com/watch?v=-4SJizK3bdY

  • #OurStories#SuccessStories

https://www.youtube.com/watch?v=Jc3Ppxjkol4

 

Mobilność łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego, mobility in the phase of implementation, Kowno – Litwa. 04-08 kwietnia 2022.

Mobilność Kowno, Litwa

Wizyta uczniów z Czech i Polski w Kownie na Litwie rozpoczęła się od omówienia planu całego tygodnia i zajęć integracyjnych. Następnie uczniowie dokonali podziału na drużyny międzynarodowe, w których pracowali przez cały tydzień. Utworzono plan upowszechniania, sposobów komunikacji i prezentacji materiałów. Ustalono jaki sprzęt i oprogramowanie będzie potrzebne do pracy w nadchodzącym tygodniu. Dzień zakończono wspólną kolacją w restauracji Bella Italia.

Kolejnego dnia uczniowie zajęli się przygotowaniami utworzenia reklamy wydarzenia esportowego. Bazując na planie upowszechniania każda drużyna stworzyła w Canvie 1 plakat, 1 transparent  na FB oraz 1 post na Instagram. Wszystkie wypracowane materiały promujące wydarzenie turnieju esportowego zebrano do jednego folderu.

Środa rozpoczęła się od ustaleń dotyczących zasad i reguł, które będą obowiązywać na nadchodzącym turnieju esportowym w Polsce czego efektem było stworzenie programu NTG na turniej w Polsce. Drugą częścią dnia były działania kulturowe. Grupa Polska wybrała się na zwiedzanie Wilna.

Praca w kolejnym dniu dotyczyła głównie próbnego przeprowadzenia turnieju esportowego. Pobrano odpowiednie programy i dokonano rejestracji na stronach internetowych. Uczniowie spróbowali swoich sił w tej aktywności. Zebrano również materiały do promocji wydarzenia.

Ostatni dzień spotkania był dniem podsumowującym cały tydzień pracy. Uczniowie i nauczyciele dokonali ewaluacji i wspólnie podsumowali mobilność. Kolejną częścią dnia było rozdanie certyfikatów potwierdzających udział w mobilności.

Spotkanie okazało się niezwykle owocne. Uczniowie wykorzystali zdobytą wiedze do tworzenia materiałów promocyjnych,  wykorzystali język angielski do międzynarodowej współpracy oraz mieli okazję poznać Kowno i Wilno, a także specyfikę pracy szkoły litewskiej.

 

Mobilność łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego,. Final Contest of students + NTG tournament –mobilność w fazie końcowej projektu.

Białystok, Polska, 17-21 października 2022.

Do uzupełnienia.