17 września br. na długiej przerwie o godzinie 10.35 w sali nr 156 na przeciwko Bistro U Staszica odbędzie się pierwsze w roku szkolnym 2021/2022 ZEBRANIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Obecność przedstawiciela Samorządu Klasowego z każdej klasy jest obowiązkowa (przewodniczący lub zastępca przewodniczącego klasy). Porządek spotkania: Wybór Samorządu Szkolnego (Przewodniczący,

KONKURS BŁOGOSŁAWIONY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI - PRYMAS TYSIĄCLECIA Zapraszamy do udziału w konkursie o nowym Błogosławionym, wielkim Polaku, mężu stanu, niezłomnym kapłanie i duchowym przewodniku narodu w trudnych czasach komunizmu, który całe swoje życie służył ludziom, Bogu i Ojczyźnie. Kategorie: 1. Literacka - wiersz, proza, piosenka - refleksja

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na zebrania z wychowawcami klas. KLASY PIERWSZE Dnia 14.09.2021 r. (wtorek), godz.1700 Spotkanie rodziców z dyrekcją, wychowawcami i pedagogiem szkolnym w sali gimnastycznej. Następnie wychowawcy klas spotkają się z rodzicami w  niżej wymienionych salach: KLASY DRUGIE Dnia 15.09.2021 r. (środa), godz.1700 Spotkania rodziców z wychowawcami klas odbędą

Drodzy Abiturienci i Uczniowie! Na prośbę OKE w Łomży wstrzymujemy wydawanie świadectw maturalnych (sesje poprawkowe) oraz dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i wyniki egzaminów zawodowych. Jednocześnie OKE prosi o zwrot wydanych już dokumentów do szkoły ze względu na błędy w druku.

Gdzie i kiedy uczniowie mogą się szczepić? Już od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować dzieci od 12. roku życia na szczepienie przeciw COVID-19. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. W tych miejscach jest realizowany cały proces szczepienia, który obejmuje: zgodę rodzica, kwestionariusz, kwalifikację

Warunki korzystania z bezpłatnych przejazdów dotyczą dzieci i młodzieży: zamieszkałych w Białymstoku przejazdy są bezpłatne w granicach I strefy taryfowej – wyjazd do miejscowości sąsiednich wymaga dokupienia biletu na II strefę taryfową uprawnienie przysługuje od dnia rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do 30 września roku,

Wniosek wraz z klauzulą obowiązku informacyjnego o dofinansowanie zakupu podręczników należy wypełnić, własnoręczne podpisać a następnie skan lub zdjęcie przesłać na adres: wyprawka@zstio.net.pl do 20.09.2021r. DO POBRANIA Wniosek - dofinansowanie zakup podręczników Faktury za zakup podręczników będą przyjmowane od 20.09.2021r.