Stypendia

Jeśli spełniasz poniższe kryteria, zgłoś się do Pani Pedagog lub do wychowawcy klasy do 16 czerwca.
STYPENDIUM ARTYSTYCZNE:
👉co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania
👉 jesteś laureatem lub finalistą artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub posiadasz inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej w przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim
👉 jesteś autorem lub współautorem ważnego wydarzenia artystycznego lub reprezentujesz miasto, województwo, kraj na przeglądach, festiwalach, uroczystościach
👉jesteś uczestnikiem zespołu, orkiestry, grupy artystycznej.
STYPENDIUM ZA INNOWACYJNĄ MYŚL TECHNICZNĄ:
👉jesteś autorem innowacyjnej myśli technologicznej, potrafisz przedstawić przejrzyste rozwiązanie oraz środki i sposoby wykorzystania przy jej realizacji
👉jesteś w stanie zaprezentować pozytywne efekty, jakie przyniesie zaproponowane rozwiązanie oraz wnioski wynikające z opracowanego pomysłu
👉masz dokumentację techniczną, w tym rysunki, szkice ilustrujące istotę rozwiązania.