Dofinansowanie w ramach NPRC

Nauczyciele bibliotekarze pozyskali środki w kwocie 3750 zł dla Szkoły Branżowej w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2.