MATURA POPRAWKOWA 2023 – TERMINY

Część ustna – 21 sierpnia 2023 roku, godzina 9.00.

Część pisemna –  22 sierpnia 2023 roku, godzina 9.00.

 

Na egzamin należy przyjść pół godziny wcześniej i wziąć ze sobą dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem.