Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników/ Short Staff Trainings

Szkolenie branżowe, pierwsza sekcja tematyczna.
Teaching of Teachers. Pardubice, Czechy, 14-18 czerwca 2021

Potrzeby zastosowania poszczególnych form przekazu, stosowanej metodologii i elementów niezbędnych do prawidłowego przygotowania materiałów edukacyjnych do zajęć pozalekcyjnych uwzględniających najnowsze rozwiązania informatyczne muszą zostać przeanalizowane przez samych nauczycieli, szczególnie pod kątem stosowanych rozwiązań technicznych, które zostaną zaprezentowane dla uczestników z ramienia partnerów polskich i partnera litewskiego w podczas szkolenia opartego na rozwiązaniach stosowanych przez specjalistów w Czechach, w sposób bardzo powszechny i sprawdzony w stosowanych branżach, gdzie Lider kierujący projektem wraz ze swoim partnerem z Polski i Litwy w szkole w Czechach uszczegółowili zakres metodologii i materiałów obejmujących te najnowsze trendy informatyczne.

Szkolenie przygotowano i przeprowadzono bardzo profesjonalnie z uwagi na świetne przygotowanie kadry, wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów zainteresowanych tematyką po stronie partnera Czeskiego, współpracujących również z branżą informatyczną. Szkolenie będzie miało formę warsztatową, gwarantującą czynne uczestnictwo w zajęciach.

Partner Czeski zorganizował kompleksowe szkolenie obejmujące swoim programem pełny zakres konieczny do uwzględnienia w opracowaniu metodologii i materiałów
z zakresu:

 Dzień 1

 Profesjonalnego tworzenia filmów

 Dzień 2

 Możliwości rozpowszechniania materiałów wideo w sieci

 Dzień 3

 Cyfrowej obróbki zdjęć

 Dzień 4

 Grafiki komputerowej, w tym 3D

 Dzień 5

 Streaming-u, czyli strumieniowanie treści w sieci

Digital photo editing and manipulation/ Cyfrowa obróbka i rejestracja obrazu

https://drive.google.com/drive/folders/1Gu_IDfkKOgvJHnTrem8aDpzUVeuAvxZ9?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/192umiSxsYsfN4SzdkX5BQoP74ndYH0FH?usp=share_link

Szkolenie branżowe, Druga sekcja tematyczna. Teaching of Teachers. Kowno, Litwa, 30.05.22-03.06. 2022

Szkolenie przygotowano i przeprowadzono bardzo profesjonalnie z uwagi na świetne przygotowanie kadry, wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów zainteresowanych tematyką po stronie partnera litewskiego, współpracujących również z branżą informatyczną. Szkolenie miało formę warsztatową, gwarantującą czynne uczestnictwo w zajęciach.

Partner litewski zorganizował kompleksowe szkolenie obejmujące swoim programem pełny zakres konieczny do uwzględnienia w opracowaniu metodologii i materiałów z zakresu:

Dzień 1

uzycie najnowszych mediów w e-marketingu do promocji produktów komercyjnych I organizacji wydarzeń e-sportowych

Dzień 2

Przeprowadzanie turnieju e-sportowego

Dzień 3

Strona organizacyjna turnieju NTG

Dzień 4

Rola operatora, szkoleniowca i analityka przy organizacji wydarzeń esportowych

Dzień 5

Streaming- streamowanie wydarzeń esportowych

Materiały edukacyjne na temat oragnizacji turnieju esportowego i streamingu/ educational materials on organizing esport tournaments and streaming