Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną – projektowanie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Realizacja zajęć specjalistycznych i szkoleń dla uczniów/uczennic kierunek technik przemysłu mody/technik technologii odzieży w podziale na 4 części.

IPU

Ogłoszenie o zamówieniu (doc), (pdf)

Opis przedmiotu zamówienia

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych RODO

Informacja z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o udzieleniu zamówienia.