[vc_row][vc_column][vc_column_text]Informacja o unieważnieniu postępowania.[/vc_column_text][vc_column_text]Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.[/vc_column_text][vc_column_text]Ogłoszenie o zamówieniu 2021-BZP00104324-01 SWZ-adaptacja pomieszczeń Załącznik nr 1 do SWZ FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SWZ OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 USTAWY Załącznik nr 4 do