OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ROBOTY BUDOWLANE ADAPTACJA ORAZ REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ w ZSTiOzOI

Ogłoszenie o zamówieniu 2021-BZP00104324-01

SWZ-adaptacja pomieszczeń

Załącznik nr 1 do SWZ FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do SWZ WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do SWZ OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 USTAWY

Załącznik nr 4 do SWZ OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ

Załącznik nr 5 do SWZ WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Załącznik nr 6 do SWZ WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

Załącznik nr 7 do SWZ ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

Załącznik nr 8 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 9 do SWZ ID POSTĘPOWANIA

Załącznik nr 10 DO SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 11 do SWZ PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ

 

CZĘŚĆ I DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

PRZEDMIAR ZSTiOzOI – CAL KORYTARZ

SST ZSO biblioteka korytarz II p łącznik (1)

ZSOiT Biblioteka PR

Biblioteka_01

Biblioteka_02

Biblioteka_03

Biblioteka_04

 

CZĘŚĆ II DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

REMONT-WEJSCIA-ODZIEZOWKA-IV2021-przedmiar

Specyfikacja_odziezowka-remont-wejscia-IV2021

REMONT-WEJŚCIA-ODZIEZOWKA-IV2021-rys-rzut

REMONT-KORYTARZA-KLATKI-SCHODOWEJ-ODZIEZOWKA-III2021-przedmiar

Specyfikacja_odziezowka-remont-korytarza-klatki-schodowej-III2021

REMONT-KORYTARZA-KLATKI-SCHODOWEJ-ODZIEZOWKA-III2021-rys-przekroj-klatki

REMONT-KORYTARZA-KLATKI-SCHODOWEJ-ODZIEZOWKA-III2021-rys-rzut

 

CZĘŚĆ III DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

ZSTiO Świetlica e-sportowa PR

ZSTiO Świetlica e-sportowa SST

 

CZĘŚĆ IV DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

SST ZSOiT

ZSTiO Sala 353 PR

ZSTiO Sala 354 PR

ZSTiO Kl Schod warsztaty PR

ZSTiO Sala 352 PR

ZSTiO Korytarz II p PR

ZSTiO Sala 251 PR

ZSTiO Sala 351 PR