Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną – marketing_informatyk

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Kursy i zajęcia specjalistyczne zwiększające wiedzę, umiejętności i kompetencje uczniów/uczennic kierunku technik informatyk, technik organizacji reklamy oraz rozwijające kreatywność, w podziale na 7 Części

IPU

Ogłoszenie o zamówieniu (doc), (pdf)

Opis przedmiotu zamówienia

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych RODO

Informacja z otwarcia ofert.

Wyjaśnienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. 2,3,4,5,6,7.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. 1.

Informacja o udzieleniu zamówienia w zakresie cz.2,3,4,5,6,7.

Informacja o udzieleniu zamówienia w zakresie cz. 1