Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną język angielski

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną angielski.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Organizacja szkoleń zwiększających wiedzę, umiejętności i kompetencje uczniów/uczennic w zakresie języka angielskiego zawodowego.

IPU

Ogłoszenie o zamówieniu (doc) (pdf)

Opis przedmiotu zamówienia

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych RODO

Wyjaśnienia i zmiany

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia.