ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MEBLI SZKOLNYCH STASZICTEAM 2023

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli szkolnych STASZICTEAM 2023 (docx, pdf)

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy (docx, pdf)

Załączniki 2 Formularz cenowy Dostawa mebli szkolnych STASZICTEAM (docx, pdf)

Zawiadomienie o wynikach postępowania (skan pdf)