Zapytanie ofertowe na dostawę mebli szkolnych 2 StaszicTeam 2023

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli szkolnych 2 w ramach projektu „StaszicTeam”

Zapytanie ofertowe (pdf, docx)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (pdf, docx)

Załącznik nr 2. Formularz cenowy (pdf, docx)

Zapraszamy do złożenia ofert.

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania (skan pdf)