Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną – fotograf

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Realizacja zajęć specjalistycznych i szkoleń dla uczniów/uczennic kierunek fototechnik, w podziale na 4 Części

IPU

Ogłoszenie o zamówieniu (doc), (pdf)

Opis przedmiotu zamówienia

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych RODO

Informacja z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o udzieleniu zamówienia w części 1 i 4.

Informacja o udzieleniu zamówienia w części 2 i 3.