[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro. Kursy i zajęcia specjalistyczne zwiększające wiedzę, umiejętności i kompetencje uczniów/uczennic kierunku min. technik usług fryzjerskich, tyfloinformatyk, technik hotelarstwa oraz uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnychw podziale na

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro. Kursy i zajęcia specjalistyczne zwiększające wiedzę, umiejętności i kompetencje uczniów/uczennic kierunku technik logistyk w podziale na 3 Części IPU Ogłoszenie o zamówieniu (doc), (pdf) Opis przedmiotu zamówienia Umowa o powierzenie przetwarzania danych