Zaproszenie do składania ofert – fryzjer/inne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Kursy i zajęcia specjalistyczne zwiększające wiedzę, umiejętności i kompetencje uczniów/uczennic kierunku min. technik usług fryzjerskich, tyfloinformatyk, technik hotelarstwa oraz uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnychw podziale na 7 Części

IPU

Ogłoszenie o zamówieniu (doc),  (pdf)

Opis przedmiotu zamówienia

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych RODO

Informacja z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz, 1,2,3,4,5,7.

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.cz 3 i 7

Informacja o udzieleniu zamówienia w cz. 1,2,4,5.