21.06.2022r., godz. 18:00 – Nabożeństwo w cerkwi św. Mikołaja przy ul. Lipowej. 24.06.2022r., godz. 8:00 – Msza św. w kościele Św. Rodziny przy ulicy Ogrodowej. 24.06.2022., godz. 9:45 – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w sali gimnastycznej: wręczenie nagród najlepszym uczniom oraz wyróżnień klasom: Tortu Dyrektora za

Biblioteka szkolna otrzymała dofinansowanie na rok 2021 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” w ramach Kierunku interwencji 3.2- zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych dla Technikum nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku. Całkowity koszt realizacji zadania

Podczas oficjalnego otwarcia projektów zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 odwiedził nas Prezydent Pan Tadeusz Truskolaski. Wśród zaproszonych gości były również niesamowite panie, projektantki mody, które stale współpracują ze szkołą i wspierają jej działalność - Barbara Piekut i Edyta Uss-Mazewska. Zrealizowane projekty: „Centrum Aktywności Lokalnej Osiedla Sienkiewicza” –