Udział Pocztu Sztandarowego w 81. rocznicy zesłania na Sybir

W niedzielę 5 czerwca Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku wziął udział w uroczystościach w intencji Sybiraków w 81. rocznicę zesłania na Sybir.